skip to Main Content

Privacyverklaring:

Contact gegevens:

Naam salon:                           Skinz!

Naam:                                     Lisanne Maas

Adresgegevens:                      Tichelveld 41, 6031 GM Nederweert

Land:                                      Nederland

Telefoonnummer:                  06-27264091

Website:                                 www.skinzbeautysalon.nl

E-mail:                                    skinznederweert@hotmail.com

Lisanne Maas gaat over de gegevensbescherming van Skinz!. Te bereiken via eerder genoemde gegevens.

Betrokken:                             Nieuwe klant salon

Informatie                              Intake-formulier en –gesprek

verkregen door:                     Uzelf

Persoonsgegevens:

  • Soort gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres.
  • Verzameldoel: Aanleggen klantendossier van nieuwe klant, afhandeling van

betaling, om contact met u te kunnen opnemen indien nodig.

  • Bijzondere persoonsgegevens:

Gezondhiedsgegevens; over gebruik van bepaalde medicijnen, allergieën, chronische aandoeningen, enz.

  • Leefstijlgegevens: Zonnen, alcoholgebruik, voedingspatroon enz.
  • Verzameldoel: Kunnen afstemmen van de behandeling op de individuele klant,

rekening houdend met indicaties en mogelijke contra indicaties voor behandelingen.

  • Grondslag: Uitvoeren overeenkomst; vitaal belang betrokkene (namelijk:

waar mogelijk/bekend eventuele gezondheidsrisico’s beperken) toestemming.

Dossiervorming:

Tot 2 jaar na de laatste behandeling.

Gegevens delen:

Bestemd voor intern gebruik door Lisanne Maas (eigenaar van de salon). Gegevens worden alleen gedeeld met een zorgverlener bij wie de klant voor ditzelfde probleem in behandeling is, of die de klant naar de salon heeft doorverwezen, dit alleen in overeenstemming met de klant.

Gegevens aanpassen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skinz! en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u een verzoek kan indienen, om de persoonsgegevens die Skinz! van u beschikt in een computerbestand naar u of andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar skinznederweert@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is aangevraagd, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Beveiliging:

Gegevens worden bewaard op een externe harde schijf, deze is alleen
in het bezit van Lisanne Maas. Skinz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Lisanne Maas via het telefoonnummer 06-27264091  of stuur een mail naar skinznederweert@hotmail.com

Back To Top